Nederlands Deutsch

Akkerbouw

Ons akkerbouwbedrijf is gelegen aan de Turelureweg bij Kerkwerve. Op dit moment is de bedrijfsoppervlakte ca 80 ha waarvan 74 ha akkerbouw. Hieronder volgt een overzicht van de geteelde gewassen met een beschrijving.

Aardappelteelt

Op ons bedrijf telen we 16 ha aardappelen. We telen voor 3 verschillende doeleinden, namelijk: vroege aardappelen, pootgoed en consumptie.
De vroege aardappelen proberen we zo vroeg mogelijk in maart in de grond te planten, zodat we vanaf juni kunnen oogsten. We telen de rassen Doree, Frieslander en Bildstar. Afhankelijk van het groeiseizoen zijn de nieuwe aardappelen vanaf juni bij ons te koop. Om zo vroeg mogelijk te kunnen genieten van deze nieuwe aardappelen bedekken we een deel van het land met vliesdoek.
Vanaf begin april worden de consumptie ardappelen geplant, de oogst hiervan vindt meestal plaats tussen eind september en begin oktober. Consumptieaardappelen kunnen voor verschillende doeleinden geteeld worden, namelijk: tafelaardappelen, frietaardappelen of chipsaardappelen. Wij telen onze consumptieaardappelen voor de frietindustrie. Per geplante pootaardappel komen er tussen de 8 en 15 nieuwe aardappelen. 
Om aardappelen te vermeerderen voor consumptie moet uitgangsmateriaal geteeld worden. Dat heet pootgoedteelt. Een deel hiervan oogsten we om zelf door te vermeerderen naar comsumtieteelt, het grootste deel verkopen we aan Agrico voor andere consumptietelers. Voor de pootaardappelen moet het voldoende warm zijn, daarom worden deze meestal vanaf de  tweede helft van april geplant. De oogst is meestal in augustus.

Suikerbietenteelt

De naam zegt het al, suikerbieten worden geteeld om suiker te winnen. Als het weer het toelaat, zaaien we vanaf half maart de suikerbieten om ze zo snel mogelijk te laten groeien. Vanaf eind september tot en met half januari draaien de 2 suikerbietenfabrieken van Suiker Unie om alle Nederlandse bieten te verwerken. Alle telers worden ingedeeld in een bepaalde leverperiode. Wij leveren de suikerbieten meestal in twee keer. De eerste keer in september/oktober en de tweede keer in december. Per hectare groeien er ongeveer 80.000 planten. Voor 1 kg suiker zijn ongeveer 5 bieten nodig.

Uienteelt

Op ons bedrijf telen wij zaaiuien. Deze worden zo vroeg mogelijk in het voorjaar gezaaid vanaf eind maart en in september geoogst. We verkopen een deel hiervan aan huis en de rest wordt verkocht voor de verpakking naar supermarkten.

Graszaadteelt

Op ons bedrijf telen we veel graszaad. Dit telen we voor DSV zaden. Het graszaad wordt in het najaar tussen half september en eind oktober gezaaid na de teelt van aardappelen, uien en suikerbieten. De oogst vindt plaats vanaf half juli tot de eerste dagen van augustus. We telen rassen die geschikt zijn voor weilanden en voor recreatie doeleinden. Van een hectare graszaad word ongeveer 2000 kg zaad geoogst. Dit betekent dat er ongeveer 50 hectare weiland voor koeien gezaaid kunnen worden of ongeveer 40 voetbalvelden.

Koolzaadteelt

In Duitsland en het noorden van Nederland worden veel koolzaadpercelen geteeld. Wij vermeerderen op ons bedrijf het uitgangszaad voor die teelt. Het is een hybride teelt, wat inhoudt dat er vaderlijnen en moederlijnen gezaaid worden. De vaderlijn moet de moederlijn bestuiven en de moederlijn wordt geoogst. Op het perceel zijn deze banen duidelijk terug te zien doordat de vaderlijn feller bloeit dan de moederlijn. Het koolzaad wordt in augustus of september gezaaid. In april en mei bloeit het en de oogst is rond half juli. Koolzaad wordt verwerkt tot koolzaadolie (ongeveer 1500 l per hectare) en koolzaadschilfers (ongeveer 3000 kg per hectare). De koolzaadschilfers worden gebruikt als veevoer.

Tarweteelt

De tarwe die we telen wordt in het najaar gezaaid en in augustus geoogst. We zaaien het na de oogst van de late suikerbieten. De tarwe leveren we aan CZAV en Molenaar Verhage. We streven er naar een hoge kwaliteit te leveren zodat het verwerkt kan worden als maaltarwe, bestemd voor brood. Van 1 tarweplant kan tussen de 45 en 60 korrels graan geoogst worden. Van een hectare oogsten we rond de 10.000 kg tarwe. Van 100 kilo tarwe worden tussen de 100 en 140 broden gebakken.